Mosseldorp Bruinisse in Wereldregio

Mosseldorp Bruinisse in Wereldregio

Op 8 augustus stond Bruinisse in de krant Wereldregio

Naar aanleiding van het persbericht dat we uitstuurden over de geschiedenis van het Mosseldorp Bruinisse, plaatste Wereldregio een artikel in de krant. Super dat er op deze manier in de regio van Zierikzee - waar Wereldregio wordt verspreid - aandacht is voor de geschiedenis van het Mosseldorp Bruinisse.

In de media
Over Mosseldorp Bruinisse | Mosselgilde

De mossel is onlosmakelijk met Bruinisse verbonden. Van oudsher is de mosselkweek voor de lokale bevolking een van de belangrijkste bronnen van inkomsten geweest. Het dorp draagt deze geschiedenis nog steeds uit; Bruinisse beschikt nog over een grote actieve mosselvloot. Mosselen eten doe je bij de bron, in Bruinisse!